MENGHUKUM ATAU MEMBERI PENGAJARAN

(Disiarkan  di Utusan Malaysia pada 13 Mac 2017 dengan suntingan pada tajuk rencana) PERBINCANGAN umum ber-
hubung undang-undang jenayah dan hukumannya nampaknya mendapat tempat … Lagi