MENGHUKUM ATAU MEMBERI PENGAJARAN

(Disiarkan  di Utusan Malaysia pada 13 Mac 2017 dengan suntingan pada tajuk rencana) PERBINCANGAN umum ber-
hubung undang-undang jenayah dan hukumannya nampaknya mendapat tempat di negara ini sejak akhir-
akhir ini. Bagi penulis, perkembangan positif ini wajar diraikan berdasarkan dua asas utama. Pertama, perdebatan umum berhubung undang-undang atau polisi awam adalah petunjuk kematangan sebuah negara. Penyertaan rakyat dalam penggubalan undang-undang … Continue reading MENGHUKUM ATAU MEMBERI PENGAJARAN