_20170420_174419

Disiarkan dengan suntingan oleh Berita Harian bertarikh 19 April 2017.

Terorisme hakikatnya bukanlah ancaman keselamatan baru bagi kebanyakan negara, termasuk Malaysia. Namun sifat dan bentuknya yang beragam menjadikan fenomena keganasan kini sukar difahami dan dibasmi. Serangan bersendirian tanpa berbekalkan senjata berat di kota London baru-baru ini misalnya, menunjukkan betapa jenayah sebegitu dengan mudah dilancarkan di mana-mana dan oleh siapa-siapa sahaja.

            Usaha melawan keganasan memerlukan strategi menyeluruh mencakupi semua lapangan. Pemerkasaan undang-undang adalah salah satu dari upaya melawan keganasan. Undang-undang khas anti-terrorisme dan peruntukan tambahan dalam kanun sediada dibuat bukan sahaja bertujuan untuk menghukum pengganas yang telah melakukan keganasan, namun juga bermatlamat untuk mencegah insiden keganasan berlaku.

            Undang-undang baru anti-keganasan digubal bertujuan untuk membasmi kegiatan-kegiatan yang boleh mendorong atau memudahkan aktiviti keganasan. Contohnya, perbuatan memberi sokongan material atau moral kepada kumpulan pengganas dan perbuatan keganasan, dan tindakan menyembunyi maklumat berkaitan tindakan keganasan. Perbuatan jenayah sebegini dikenali para pengkaji undang-undang keganasan sebagai ‘precursor offences’ atau kesalahan-kesalahan pendahulu. Termasuk dalam ketegori ini juga adalah kesalahan memiliki bahan yang berkait dengan keganasan.

Pengharaman Bahan Berkaitan Keganasan

            Matlamat pengharaman bahan berkait dengan keganasan dapat difahami melalui beberapa aspek. Pertama, tindakan tersebut bersifat pencegahan bagi menghalang berlakunya insiden keganasan sedari awal yang terdaya. Kedua, tindakan ini sebagai tindakbalas terhadap fenomena terrorisme yang kian berleluasa. Pendekatan sebegini bukanlah asing di negara kitn, bahkan dapat dilihat dalam usaha menanggani jenayah-jenayah lain. Misalnya, seseorang boleh didakwa dan dihukum jika didapati memiliki alatan untuk memproses candu, atau pekakasan untuk memecah rumah.

            Pada tahun 2015, parlimen telah meluluskan pindaan terhadap Kanun Keseksaan dengan memasukkan Seksyen 130JB. Peruntukkan itu menjadikan pemilikan bahan yang berkait dengan pengganas atau perbuatan keganasan sebagai satu kesalahan jenayah yang boleh dihukum pemenjaraan selama tidak lebih tujuh tahun atau denda. Secara ringkas, bahan terlarang boleh dibahagi kepada dua kategori. Pertama, sebarang bahan samada dalam bentuk cetakan, rakaman visual, bendera dan simbol yang berkait dengan kumpulan pengganas. Misalnya, beberapa orang individu telah didakwa di mahkamah kerana memiliki risalah-risalah yang dikeluarkan oleh kumpulan pengganas Islamic State atau Daesh. Kategori kedua pula adalah memiliki objek yang berkait dengan perbuatan keganasan, samada bagi tujuan persiapan, perancangan atau latihan. Contohnya, memiliki bahan kimia atau buku panduan membuat bahan letupan.

            Undang-undang berhubung milikan bahan keganasan ini mirip undang-undang yang ada di United Kingdom dan Australia. Namun terdapat juga beberapa perbezaan yang ketara. Seksyen 57 dan 58 Terrorism Act 2000 United Kingdom memberi penekaan kuat terhadap hubungkait bahan-bahan tersebut dengan perbuatan keganasan. Dalam satu kes di sana, R v G& J (2009), mahkamah telah memutuskan milikan bahan berkaitan kumpulan atau ideologi pengganas semata-mata tanpa sebarang tujuan untuk melancarkan tindakan keganasan bukanlah satu jenayah.

Dua Cadangan Penambahbaikan

            Sebagaimana undang-undang lain, undang-undang berhubung milikan bahan keganasan di Malaysia pastinya wajar disemak dari masa ke semasa demi memastikan ia berfungsi secara adil dan efektif. Dua syor yang ingin penulis utarakan di sini.

          Saranan pertama, seksyen 130JB nampaknya tidak menyatakan tentang elemen ‘mens rea’ atau niat untuk melakukan jenayah. Hal ini memberi gambaran seolah memiliki bahan berkait keganasan adalah jenayah berliabiliti mutlak. Lantas, siapa sahaja yang ditahan memiliki bahan keganasan boleh disabitkan kesalahan di mahkamah, biarpun tidak mengetahui perihal atau perkaitan bahan tersebut dengan tindakan dan kumpulan pengganas. Walaupun mahkamah memiliki kuasa memberi tafsiran yang lebih baik dalamisu ini, undang-undang sewajarnya menyatakan dengan jelas perihal satu kesalahan demi kelancaran proses pengadilan. Dalam Siti Noor Aishah Atam, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi telah bertindak proaktif dengan merujukan kepada gugusan kes-kes milikan dadah dan memutuskan bahawa tertuduh perlu dibuktikan mempunyai kawalan dan juga pengetahuan.

            Ketiadaan elemen niat dalam peruntukan ini turut pernah dibangkitkan di Dewan Rakyat semasa proses penggubalan undang-undang ini duhulu. Yang Berhormat Timbalan Menteri yang bertanggungjawab membentangkan undang-undang tersebut di parlimen telah memberi jaminan bahawa hal ini akan dirujuk semula kepada Yang Berbahagian Tan Sri Peguam Negara. Sebagai perbandingan, undang-undang Australia menyatakan dengan jelas bahawa seseorang hanya boleh disabitkan sekiranya terbukti dia mengetahui perkaitan bahan tersebut dengan tindakan keganasan. Niat adalah unsur mustahak dalam undang-undang jenayah, dan ‘animus possidendi’ adalah prinsip ampuh dalam Common Law. Dalam zaman media sosial dan whatsapp ini, kadang kala tanpa sedar imej seperti bendera kumpulan pengganas ‘Islamic State’ tersimpan dalam telefon bimbit kita.

            Cadangan kedua adalah untuk memasukkan penyataan pengecualian secara terang terhadap golongan tertentu atau pemilikan bagi tujuan-tujuan yang sah di sisi undang-undang. Banyak contoh terdapat dalam undang-undang sediada yang jelas menyatakan bahawa sabitan dan hukuman tidak boleh dikenakan ke atas seseorang yang mempunyai alasan yang sah atau munasabah untuk memiliki suatu bahan. Misalnya, Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952 memberi pengecualian sekiranya seseorang itu memiliki bahan terlarang dengan kebenaran pihak yang berotoriti atau untuk tujuan yang sah di sisi undang-undang. Perkara ini amat penting bagi memastikan usaha membenteras dapat dituju tepat pada sasarannya dan tidak berlaku pembaziran tenaga dan kos. Di samping itu, golongan seperti para pengkaji terorisme, wartawan dan orang awam yang terlibat dengan usaha melawan terrorisme juga terdedah kepada risiko dituduh melakukan kesalahan jenayah ini. Situasi ini dilihat merugikan negara memandangkan perencanaan melawan terrorisme secara holistik menuntut kepakaran dan penglibatan pelbagai pihak, termasuklah golongan-golongan yang dinyatakan tadi. Undang-undang yang tidak jelas dan bersifat rambang menjadikan mereka lebih berhati-hati, bahkan lebih malang lagi jika mereka terus menjauhkan diri dari turut serta membasmi keganasan.

            Undang-undang jenayah yang bersifat pencegahan amat mustahak dalam membenteras keganasan dari peringkat awal. Penggubalan undang-undang jenayah yang jelas amat perlu bagi memastikan penguatkuasaan dan pelaksaannya berkesan, telus dan adil. Undang-undang yang ditala rambang tanpa membidik pada sasaran yang sebenar akan hanya membuka ruang manipulasi kepada pihak-pihak tertentu, termasuklah golongan pengganas. Maka pembaikan dari masa ke masa diperlukan agar usaha melawan terorisme tidak menjadi sia-sia atau mendatangkan lebih mudarat bak kata dua pepatah Melayu; menohok lembing ke semak, menjual bedil kepada lawan.