KESALAHAN MENGAGUNGKAN KEGANASAN

Disiarkan dengan suntingan oleh Berita Harian pada 28 September 2019. Dalam usaha melawan keganasan, banyak negara menjadikan tindakan mengagungkan keganasan (glorifying terrorism act) sebagai satu kesalahan jenayah. Menjenayahkan (criminalising) perbuatan mengagungkan keganasan sering disandarkan kepada Resolusi 1624-2005 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Majlis Keselamatan badan itu menyeru negara-negara ahli untuk menggubal undang-undang melarang sebarang … Continue reading KESALAHAN MENGAGUNGKAN KEGANASAN